Invitación a participar nas xornadas sobre “Dereito á intimidade e proteccion de datos no ámbito laboral”

Xornadas dereito á intimidade e proteccion de datos no ámbito laboral

O venres dia 13 de ABRIL, o Consello Galego de Relacions Laborais e o Colexio Oficial de Graduados Sociais  da Coruña e Ourense,  invitanvos  a participar nunhas Xornadas baixo o titulo, “DEREITO A INTIMIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS”.

Co motivo da entrada en vigor a vindeiro  25  de  maio de 2018 do novo Regulamento Xeral de Proteccion de Datos ,que vai cambiar o panorama de protección de datos para as empresas.

Información e inscricións

(Por E-Mail)

Consello Galego de Relacións Laborais


Rúa Algalia de Abaixo, 24
15781 Santiago de Compostela
Tfno. 981 957 489
Fax 981 541 610
E-Mail

Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense


Rúa Monforte, 12 baixo
15007 A Coruña
Tfno. 981 151 876
Fax 981 234 404
E-Mail

También te puede interesar