Bolsas complementarias Santander-Universidade da Coruña

Banco Santander-Universidade da Coruña

Bolsas para o curso 2019/2020

convenio asinado entre o Banco de Santander e a Universidade da Coruña e coas bases xerais do programa “BOLSAS IBEROAMÉRICA. ESTUDANTES DE GRAO. SANTANDER UNIVERSIDADES” e do programa  “BOLSAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN” publícanse as convocatorias para o curso 2019/2020 para a realización de estadías no Espazo Iberoamericano de Coñecemento (EIC) socialmente responsable.

Tu futuro

Ahora

Para máis información podes consultar as bases da convocatoria nos seguintes enlaces:

También te puede interesar